Menu Zamknij

Polityka prywatności

 

Polityka Prywatności 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przedstawiamy Państwu podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przedstawiamy Państwu podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: 

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych ujawnionych w niniejszej umowie lub uzyskanych w trakcie jej realizacji jest CWK Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionka 953, 36-002 Jasionka [dalej jako „Spółka”]. 

KONTAKT:

Ze Spółką kontaktować można się

– listownie na adres korespondencyjny wskazany powyżej,

– elektronicznie na adres e-mail: kontakt@g2aarena.pl

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach oraz w oparciu o następujące podstawy prawne:

1. zawarcia i realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);

2. realizacji obowiązków Spółki przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych 

(podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO); 

3. w celach i w zakresie związanym z udziałem w projektach realizowanych przez Spółkę, w tym w celu rezerwacji biletu i dokonania rozliczeń związanych z udziałem uczestnika w projekcie – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b. RODO; 

4. w celu organizacji wydarzeń, w tym obsługi zgłoszeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

5. marketingu i promocji produktów i usług Spółki , w tym subskrypcji do newslettera (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a i f RODO);

6. w celach ochrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikłych z zawarcia lub wykonywania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

Przetwarzaniu podlegają dane osobowe (imię i nazwisko), dane firmy (nazwa firmy), adres, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu jak również szczegóły dotyczące przesyłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego zapytań (data wydarzenia, liczba osób etc.)

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, do których zostały zebrane zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa w tym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez okres 6 lat.

W przypadku przetwarzania w celu marketingowym na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO) – do momentu wycofania przez Państwa takiej zgody

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania przez Państwa danych osobowych, umowa nie zostanie zawarta.

W przypadku zgody na przetwarzanie danych w celu wskazywanym przez Spółkę i udzieleniu zgody na takie przetwarzanie danych, w tym w celach marketingowych i subskrypcji do newslettera – podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne a zgoda na ich przetwarzanie może być wycofana w każdej chwili.

ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę następującym kategoriom odbiorców:

1. podmiotom przetwarzającym w imieniu Spółki – dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych, podwykonawcom i partnerom Spółki uczestniczącym w organizacji wydarzeń towarzyszących, w których będą Państwo uczestniczyć; na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Spółki

2. pozostałym podmiotom, które będą działać jako administratorzy tych danych decydując o sposobie i celach przetwarzania – wyłącznie, gdy obowiązek takiego udostępnienia danych wynikać będzie z przepisów prawa

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c lub d RODO.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Spółka informuje, że przysługują Państwu następujące prawa:

1. dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania informacji czy Spółka przetwarza dane osobowe oraz informacji o takim przetwarzaniu;

2. sprostowania danych osobowych, jeżeli dane są niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne;

3. żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (np. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane);

4. prawo do ograniczenia przetwarzanych danych, w takiej sytuacji po rozpatrzeniu wniosku Spółki nie będzie mogło przetwarzać danych osobowych udostępnionych, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności 

osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – w przypadku gdy Państwa dane Spółka przetwarza w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

6. cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych,

7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO

CZYM SĄ PLIKI “COOKIES”

Pliki “cookies” (tzw. “ciasteczka”) to małe pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane witryny internetowe i przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (w katalogu plików przeglądarki). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. “Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Więcej informacji o plikach cookies znajdą Państwo na stronie allaboutcookies.org

DO CZEGO UŻYWAMY PLIKÓW “COOKIES”?

Pliki “cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używamy cookies, żeby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Cookies dostarczają nam również danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z naszych serwisów internetowych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców (celem prezentacji treści promocyjnych za pośrednictwem serwisów internetowych) oraz przez frmy badawcze.

USUWANIE PLIKÓW “COOKIES”

Korzystanie z plików „cookies” jest w pełni dobrowolne. Użytkownik może w każdym czasie zablokować i usunąć pliki „cookies” z poziomu używanego przez niego 

oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików “cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

W odniesieniu do najpopularniejszych przeglądarek internetowych konieczne informacje można uzyskać:

• dla przeglądarki Mozilla Firefox pod adresem: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

• dla przeglądarki Internet Explorer pod adresem: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

• dla przeglądarki Google Chrome pod adresem: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 

• marketingu i promocji produktów i usług Spółki , w tym subskrypcji do newslettera (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a i f RODO);

• dla przeglądarki Safari pod adresem: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Spółka informuje, że standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików “cookies” na urządzeniu końcowym użytkownika. 

W konsekwencji w braku woli korzystania z plików „cookies” konieczne jest dokonania zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej – aby blokować automatyczną obsługę plików “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.

Społka informuje, że usunięcie lub zablokowanie plików “cookies” może spowodować utrudnienia, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystania z serwisu.